יעקב שלמה גראס בחופה מרגש עד דמעות / Emotional Chupah with Yakov Shlomo Gross

Fliqrr
Published on Jun 15, 2020
בעל המנגן הידוע רבי יעקב שלמה גראס ממאנסי במעמד חופה בבית פרטי בבארא פארק לרגל המצב השורר ל''ע בעולם, חתונות מתקיימים בבתים עם כמות קטנות של אנשים אבל עדין יש רגשות גדולות - Yakov Shlomo Gross known as one of the leading badchanim of today, whose heartwarming Gramen and beautiful lyrics has touched many! In these challenging times he has witnessed the hardship and tears that many Baal Simcha have gone through due to cancellations and last minute wedding changes.

Watch and listen to the emotional Gramen of a recent wedding which will hopefully inspire you and many others in this difficult and painful time!

Share Video

Add to

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay