ניגון הגמרא של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל עם מקהלת 'מלכות' | Malchus Choir

Fliqrr
Published on Jul 20, 2020
קודש הקודשים הצנוע שברחוב חנן בירושלים. כך היה נשמע כאן ניגון הלימוד של מרן פוסק הדור זצוק"ל. האזינו להקלטה החיה והאותנטית שמתוך 'מחרוזת תורה' שבאלבום 'תו השעה' של מקהלת מלכות.


Share Video

Add to

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay