שידור תשעה באב בכותל המערבי

Fliqrr
Published on Jul 30, 2020
דקה 07:30 - ערבית
דקה 25:00 - מגילת איכה
דקה 50:00 - קינות

"עיניים ואזניים לכותל זה, וכבר ספגו אבניו הגדולות את צערה ובכיה של האומה בכל הזמנים והדורות. בכל הלשונות שבהן מדבר היהודי נשמעו לפני כותל זה תפילות ובקשות, אנחות ותעקות, הוא אינו אומר דב. ואיומה היא דומייתו זו, וגדולה היא היראה שהוא מטיל על הכל, יראה הבאה מתוך הרגשה שסוד גדול ונורא כמוס בכותל זה שהוא סודו של עם אשר בנה את הכותל, ואשר בניו ובנויתיו מקרוב ומרחוק עומדים עכשיו לפניו בלבבות פועמים - ורבים מהם גם בעיניים דומעות... בליל תשעה באב נוהים בנים אלה על אלפיהם אל הכותל, לשאוף לרגעים אחדים את אווירו של המקום הקדוש הזה..." (מן החרכים, מתוך דבריו של יהודי אמריקני שביקר בכותל בערב ט' באב תרצ"ו).
בתמונה: לבוש שק וקריאת קינות, מתוך מנהגי האבל בכותל בשנים עברו.

Category

Share Video

Add to

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay