מסע היסטורי 'לדורותם' - באבוב 45 | Historic Ledorosum Trip to Galicia, Poland by Bobov-45

Fliqrr
Published on Jun 27, 2020
מסעו של כ"ק האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א
למדינת פולין גאליציע - ערש חסידות באבוב - בחודש אלול תשע"ט
עם קבוצת נגידי החסידות בוני בנין התלמוד תורה החדש והמפואר בבארא פארק יצ"ו

מעמד תפלת רבים בליזענסק על ציון הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע
מעמד מפואר בבית הכנסת העתיק בעיר באבוב
תפלות ותחנונים על ציון האדמו"ר הראשון מבאבוב זי"ע
התעוררות תפלה על ציון הרה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע
שבת מרוממת במחיצת הקודש בעיר קרעניץ
מלוה מלכה נהדרה כיד המלך


In September, 2019, the Rebbe of Bobov-45 led a historic trip to the birthplace of the Bobov dynasty in Galicia, Poland, as well as the gravesites and synagogues of famous Bobov ancestors. The special pilgrimage was joined by a group of philanthropists who helped fund the magnificent new building of the Bobov-45 school.

The special journey saw large public prayer in Lizhensk by the gravesite of the great R’ Elimelech of Lizhensk, a special ceremony at the original shul in Bobov as well as davening by the first Bobov Rebbe Z”L, and moving cries and prayers by the holy Rebbe of Sanz. An unforgettable Shabbos was held in the city of Krenitz, punctuated by a lavish melaveh Malka after Shabbos.

Follow along with this historic journey by enjoying this special video montage.

Category

Share Video

Add to

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay